Home » , , » Cha Eun Joo (차은주) - CHA EUN JOO Full Album 2018

Cha Eun Joo (차은주) - CHA EUN JOO Full Album 2018


01. 변하지 않는
02. 사랑 그 언저리
03. 난 이 길에
04. 빨리와줘
05. 난 아름다워
06. 너의 선물 (With 박주원)
07. 그래
08. so what
09. 우리 뽀뽀, 우리 머루
10. 바다는 언제나
11. 풍경소리

Cha Eun Joo (차은주) - CHA EUN JOO Full Album 2018 109MB.rar

Download For Hp
Share this article :

Posting Komentar